فایل سل 7 فروشگاه کالا و فایل های کاربردی و مورد نیاز شما...

هر آنچه نیاز دارید با بهترین قیمت از فایل سل 7 بخرید!

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 204
  • بازدید دیروز : 2617
  • بازدید کل : 607447

دانلود رساله طراحی معماری مدرسه ابتدایی


دانلود رساله طراحی معماری مدرسه ابتدایی

دانلود رساله طراحی معماری مدرسه ابتدایی

مقدمه:

فضاهای معماری، پدیده های کالبدی هستند که بسیاری از خصوصیات فرهنگی، اجتماعی و تمدن یک جامعه را بازتاب می دهند. اکثریت عظیمی از فضاهای سنتی بر اساس انطباق نیازهای انسانی و شرایط محیطی و طبیعی ساخته شده اند.معماری سنتی ضمن انطباق دقیق با شرایط اقلیمی و استفاده از امکانات و انرژی های موجود در محیط و همچنین ایجاد رابطه ای معتدل بین انسان،طبیعت و معماری، الگوهای جالبی را به عنوان فضای زیست ارائه می دهد. تفکر معماری سنتی و بومی با ارزش دادن به انسان و تلقی نمودن به او به عنوان موجودی زنده،متحرک و متفکر و نیازمند به طبیعت و شرایط مناسب زیست،و همچنین شناخت دقیق طیبعت محیط و تغییر تنوع آن در طول سال و ساعات مختلف شبانه روز به خلق و ساخت فضاهای کالبدی مناسب در حد امکانات زمان دست یافته است. از این رو شناخت این معماری از اهمی ویژه ای برخوردار است.
لوئی کان Louis I Kahn واژه مدرسه را چنین تعریف می­کند:
“تمام مکان­هایی که انسان برای تامین خواسته خود در فراگیری، از آنها استفاده می­کند مدرسه نام دارد و این مکان­ها، تنها برای یادگیری و آموختن عقاید و نظریات نمی­باشند بلکه برای فهم و ادراک دلایل وجود هر چیز و مناسبت­های دو جانبه و روابط بین انسان و طبیعت نیز مورد استفاده قرار می­گیرند.”
به اعتقاد بسیاری از اندیشمندان، معماری با قدمتی به اندازه تاریخ انسان، به عنوان بخش مهمی از فرهنگ، نقش اساسی در شکل­گیری و تکامل بشر بر عهده دارد. در این میان، معماری فضاهای آموزشی که دوره زمانی نسبتا طولانی­تری از عمر انسان­ها را در خود جای می­دهند، سهم بسزایی در این روند دارند. چراکه ویژگی­های خاص محیطی متاثر از هر دو مقوله معماری و آموزش نظیر نور، رنگ و …، به­ویژه تاثیر فضای آموزشی بر کیفیت آموزش و رفتار دانش­آموزان و معلمان، سبب رابطه­ای بسیار تنگاتنگ میان معماری و آموزش شده است. والتر گروپیوس در این مورد می­گوید: “اگر محیط آموزشی بخواهد زمینه­ای ثمربخش برای نسل آینده باشد، محیط و ساختمان­هایش می­بایست خلاقه باشند، نه تقلید شده. محیطی محرک برای آزادکردن اندیشه و بیان خلاقه، به همان اندازه روش تدریس دارای اهمیت است.”
فصل اول : بیان موضوع طراحی
۱-عنوان و مقدمه
-۲ بیان مساله و ضرورت طراحی
-۳ ساختار تحقیق
-۴ اهداف طراحی
فصل دوم: مطالعات پایه
۱-تعریف آموزش و پرورش دوره ابتدایی
۲-اهداف آموزش و پرورش دوره ابتدایی
۳-آموزش و پرورش در دوره باستان
۴-آموزش و پرورش در دوره معاصر ایران
۵-اهمیت آموزش و پرورش دوره ابتدایی
۶-تاریخ آموزش در اسلام
۷-مدرسه در دوره اسلام
۸-آموزش و پرورش و نظریه تفسیری مایکل یانگ
۹-موضوع های اصلی مورد توجه در رهیافت تفسیری آموزش و پرورش
۱۰-آموزش و اهداف آن
۱۱-مراحل آموزش
۱-۱۱روش گفتاری
۲-۱۱بحث گروهی
۳-۱۱روش نمایشی
۴-۱۱روش آزمایشگاهی
۵-۱۱آموزش گروهی
۶-۱۱روش آموزش انفرادی
۱۲-بررسی دوره آموزش ابتدایی در ۵ کشور :
۱-۱۲ژاپن
۲-۱۲هنوستان
۳-۱۲ترکیه
۴-امریکا
۵-۱۲مالزی
۱۳-سیر تحول مدارس در چهار فصل تاریخی ایران:
۱-۱۳پیش از اسلام
۱-۱-۱۳آیین زرتشت
۲-۱-۱۳نفوذ فرهنگ و تمدن یونانی
۳-۱-۱۳ظهور ونفوذ مسیحیت در ایران
۲-۱۳ابتدای دوران اسلامی(سلجوقیان تا تیموریان)
۱-۲-۱۳روش تدریس حلقه
۳-۱۳عصر صفویان
۱-۳-۱۳سازماندهی آموزش
۲-۳-۱۳مدارس صفوی(بررسی کالبدی)
۴-۱۳دوران معاصر
۱-۴-۱۳مقطع و برنامه آموزشی
۲-۴-۱۳اهداف و مقاطع آموزش
۳-۴-۱۳محتوای آموزش
۴-۴-۱۳منظور و انگیزه های آموزش
۱۴-مدارس سنتی
۱۵مدارس وزارتخانه ها
۱۶مدارس خارجیان
۱۷-مدارس دخترانه و تاریخچه آن:
۱-۱۷مدرسه دوشیزگان
۲-۱۷مدرسه ناموس
۳-۱۷مدرسه پرورش
۱۸مدارس دخترانه و ویژگی های خاص آن
۱۹-روانشناسی در معماری مدارس
۱-۱۹ایمنی روانی در مدارس
۱-۱-۱۹توجه به اصول روانشناسی در معماری
۲-۱-۱۹امنیت در فضای آموزشی
۲۰-مناسب سازی ساختمانهای مدرسه
۲۱-ویژگیهای معماری مدارس
۱-۲۱ضوابط و استانداردهای طراحی مدارس
۱-۱-۲۱آیین نامه ها
۲-۱-۲۱عوامل آسیب زا در مدارس
۳-۱-۲۱ضوابط و طراحی فضای آموزشی
۴-۱-۲۱روش ها ی نوین در طراحی مدارس
۵-۱-۲۲روشنایی در مدارس
۲۲-مفهوم وکارکرد فضای باز در مدارس سنتی و جدید
۱-۲۲نگره کلاسیک و الگوی آموزش تجربی در فضای باز
۲-۲۲نگره مدرن و الگوی آموزش تجربی در فضای باز
۳-۲۲نگره سنتی و الگوی عملکردی فضای باز در مدارس قدیمی اسلامی
۲۳-ضرورت ایجاد فضای باز در مدارس
۱-۲۳استانداردهای فضای سبز در مدارس
۲-۲۳مکان یابی و طراحی فضای بازی برای کودکان
۳-۲۳عناصر تشکیل دهنده فضای بازی کودکان
۴-۲۳اصول طراحی زمین های بازی کودکان
۲۴-بهداشت در مدارس
۲۵-تأثیر اقلیم های چهارگانه بر معماری مدارس
۱-۲۵اقلیم سرد
۱-۱-۲۵ویژگی اقلیمی
۲-۱-۲۵نیازهای حرارتی
۳-۱-۲۵راهبردهای طراحی
۴-۱-۲۵اندازه سایبان و پنجره ها
۵-۱-۲۵مصالح و ساختمان
۶-۱-۲۵رنگ سطوح خارجی
۲-۲۵اقلیم گرم و خشک
۳-۲۵اقلیم گرم و مرطوب
۴-۲۵اقلیم بارانی
فصل سوم :کودک
۱-پیمان نامه جهانی کودک
۲-نیازهای اساسی کودک
۳-مراحل رشد کودک
۴-بحث روانشناسی کودک
۵-کودک ورنگ
۶-آموزش یادگیری در کودکان
۷-مراحل یادگیری در کودکان
۸-کودک- معماری –فضا
۹-مکان مناسب برای کودک
فصل چهارم : مطالعات تطبیقی
-۱ بررسی نمونه‌های داخلی
۱-۱ -مدرسه چهارباغ اصفهان
-۲-۱ مدرسه خان شیراز
۲- بررسی نمونه‌های خارجی
Chugach Optional Elementary School2-1
Clearview Elementary School2-2
فصل پنجم : مطالعات زمینه
مطالعات زمینه
۱-ویژگی جغرافیایی شهرستان بوکان
۱-۱حدود شهرستان بوکان در استان آذربایجان غربی
۲-ویژگی سیاسی و اداری شهرستان بوکان
۳-ویژگی جغرافیای طبیعی شهرستان بوکان
۱-۳موقعیت و حدود و وسعت شهرستان بوکان
۲-۳نقشه بررسی وضعیت توپوگرافی شهرستان بوکان
۳-۳کوههای شهرستان بوکان
۴-۳دشت های شهرستان بوکان
۵-۳دره های شهرستان بوکان
۶-۳غارهای شهرستان بوکان
۴-آبهای سطحی شهرستان بوکان
۵-زمین شناسی شهرستان بوکان
۱-۵لرزه خیزی
۲-۵خاک شناسی شهرستان بوکان
۶-پوشش گیاهی شهرستان بوکان
فصل ششم : معرفی سایت پروژه
ـ عوامل مهم و تأثیر گذار در مکان یابی سایت آموزشی۱
۲- سایت معرفی
۲-۱- وضعیت فیزیکی زمین اندازه‌های سایت
۲-۲ موقعیت مکانی به لحاظ کاربری‌های اطراف
۲-۳- دسترسی‌های پیرامون سایت و وضعیت ترافیکی آن
هشتم : مبانی طراحی معماری پروژه
۱. مبانی نظری خاص طرح
۲. روند طراحی
۳. لکه های پیشنهادی
۴. احجام پیشنهادی
۵. دیاگرام توجیه طرح پروژه
فصل نهم : مدارک و نقشه های طرح
مدارک و نقشه های طرح

این رساله دارای 157 صفحه به صورت فایل word میباشد. 

  انتشار : ۲۲ خرداد ۱۳۹۷               تعداد بازدید : 84

برچسب های مهم

اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "فایل سل 7 فروشگاه کالا و فایل های کاربردی و مورد نیاز شما..." می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما