تحقیق تئوري بهينه‌ سازي

تحقیق تئوري بهينه‌ سازي

تحقیق تئوري بهينه‌سازيبهينه‌سازي
يافتن جواب عملي
شبه بهينه‌سازي
در شرايطي كه ما به يافتن جواب در همسايگي جواب بهينه راضي باشيم هدف جستجو را شبه بهينه‌سازي مي‌نامند. شبه بهينه‌سازي داراي دوطبقه است. اگر هدف يافتن جواب عملي خوب در فاصله تعريف شده‌اي از جواب بهينه باشد به آن بهينه‌سازي نزديك‌4 گفته مي‌شود. اگر شرط فاصله تعريف شده براي جواب بدست‌آمده حذف گردد و تنها يافتن جواب نزديك بهينه با احتمال بالا، هدف باشد…

تحقیق تئوري بهينه‌ سازي
Tagged on:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *