رابطه ی بین شیوه فرزندپروری والدین با عملكرد تحصيلي فرزندان آن ها – مورد مطالعه: والدین پایه دوم(هشتم) دوره-اول مقطع متوسطه ی شهر ايلام

رابطه ی بین شیوه فرزندپروری والدین با عملكرد تحصيلي فرزندان آن ها - مورد مطالعه: والدین پایه دوم(هشتم) دوره-اول مقطع متوسطه ی شهر ايلام

رابطه ی بین شیوه فرزندپروری والدین با عملكرد تحصيلي فرزندان آن ها – مورد مطالعه: والدین پایه دوم(هشتم) دوره-اول مقطع متوسطه ی شهر ايلام

فهرست مطالبعنوان صفحه
چكيده. ۱
 فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه. ۳
۱-۲- بیان مساله. ۵
۱-۳-ضرورت پژوهش. ۷
۱-۴-اهداف تحقیق. ۸
۱-۴-۱- هدف اصلی. ۸
۱-۴-۲- اهداف جزیی. ۸
۱-۵-فرضیههای تحقیق. ۸
۱-۶- تعریف مفاهیم و متغیرها. ۹
۱-۷-قلمرو تحقیق. ۱۰
 فصل دوم: پیشینه نظری و تجربی پژوهش
۲-۱- مقدمه:. ۱۲
۲-۲-تعلیم و تربیت، تعاریف و مفاهیم مربوط به آن. ۱۲
۲-۳- تاريخچه ارتباط والدين و فرزندان. ۱۴
۲-۴- فرزندپروری. ۱۵
۲-۵-سبک های فرزندپروری. ۱۷
۲-۶- انواع سبک های فرزندپروری. ۱۹
۲-۶-۱- سبک قاطعانه….

رابطه ی بین شیوه فرزندپروری والدین با عملكرد تحصيلي فرزندان آن ها – مورد مطالعه: والدین پایه دوم(هشتم) دوره-اول مقطع متوسطه ی شهر ايلام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *