بررسی میزان مهارت مدیریت زمان در نوجوانان و ارائه راهکارهای رسانه ای برای تقویت آنword

بررسی میزان مهارت مدیریت زمان در نوجوانان و ارائه راهکارهای رسانه ای برای تقویت آنword

بررسی میزان مهارت مدیریت زمان در نوجوانان و ارائه راهکارهای رسانه ای برای تقویت آنword

فهرست مطالب عنوانصفحه
چکیده ۱
فصل اول: چارچوب تحقیق ۲
مقدمه ۳
بیان مسئله ۵
اهمیت و ضرورت تحقیق ۱۰
اهداف تحقیق ۱۲
سؤال‌های تحقیق ۱۳
فرضیه‌های تحقیق ۱۳
تعریف مفاهیم ۱۴
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق ۱۶
مقدمه ۱۷
ماهیت و مفهوم زمان ۱۸
تاریخچه مختصر از زمان ۲۰
مفهوم مدیریت زمان ۲۴
مبانی نظری مدیریت زمان ۲۴
مفهوم نوجواني ۴۰
نوجوانی و رشد آن در مکتب اسلام ۴۰
نوجوانی و رشد آن در نظریه‌های معاصر ۴۲
نظریه‌های رشد نوجوانی ۴۴
ویژگی‌های…

بررسی میزان مهارت مدیریت زمان در نوجوانان و ارائه راهکارهای رسانه ای برای تقویت آنword
Tagged on:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *