مقاله۶۰-اثرعصاره الکلي دانه هایDaucus carotas بر سطح سرمی گلوکز،انسولین، کلسترول، تری گلیسرید، لیپوپروتئین ها، فاکتورهای عملکرد کبدی و کلیوی در موشها

مقاله60-اثرعصاره الکلي دانه هایDaucus carotas  بر سطح سرمی گلوکز،انسولین، کلسترول، تری گلیسرید، لیپوپروتئین ها، فاکتورهای عملکرد کبدی و کلیوی در موشها

مقاله۶۰-اثرعصاره الکلي دانه هایDaucus carotas بر سطح سرمی گلوکز،انسولین، کلسترول، تری گلیسرید، لیپوپروتئین ها، فاکتورهای عملکرد کبدی و کلیوی در موشها

فهرستعنوان صفحه
پیشگفتار
اهداف و فرضیات
فصل اول :کلیات و مروری بر مطالعات گذشته…. … ۲
۱-۱-ساختمان و عملکرد پانکراس.. ….. ۲
۱-۲-انسولین. .. ۲
۱-۳-اثر گلوکزروی نسخه برداری-ترجمه و رهایش انسولین.. …. ۳
۱-۳-اثر گلوکزروی نسخه برداری-ترجمه و رهایش انسولین.. . ۳
۱-۴- نقش های فیزیولوژیک انسولی
۱-۴-۱- اثر انسولین بر متابولیسم کربوهیدرات…………
 
۱-۴-۲- اثر انسولین بر متابولیسم چربی… …. ۱۰
الف) شیلومیکرونها………
۱-۴-۳- اثر انسولین بر متابولیسم پروتئین… …..

مقاله۶۰-اثرعصاره الکلي دانه هایDaucus carotas بر سطح سرمی گلوکز،انسولین، کلسترول، تری گلیسرید، لیپوپروتئین ها، فاکتورهای عملکرد کبدی و کلیوی در موشها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *