بررسی نظام حقوقي حاکم بر تغييرات ژنتيکي در چارچوب حقوق بين الملل بشر

بررسی نظام حقوقي حاکم بر تغييرات ژنتيکي در چارچوب حقوق بين الملل بشر

بررسی نظام حقوقي حاکم بر تغييرات ژنتيکي در چارچوب حقوق بين الملل بشر

چكيده نظام حقوقي حاکم بر تغييرات ژنتيکي در چارچوب حقوق بين­الملل بشر
  علم ژنتيك و عملياتدستكاريژنتيكي،موضوعبسيارمهمياستكهدرسيرتكامليخودازگياهانوحيواناتفراتررفتهوباتحتتاثيرقراردادنژن­هايانسان منجر به ایجاد آثار مهمي در حقوق اولیه بشر شده است وابعادتازهايرافرارويحقوقدانان به ویژه در حیطه حقوق بین­الملل بشرقراردادهاست. چنین فرآیندی بايستی به گونه­اي تحقق پذیرد كه هم در برگيرنده­ی دغدغه­هاي اخلاقي و ديني باشد و…

بررسی نظام حقوقي حاکم بر تغييرات ژنتيکي در چارچوب حقوق بين الملل بشر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *