بررسی آنالیز های پوش اور مودال و جابه جایی محور جهت تخمین ظرفیت قاب‌های دوبعدی بتن مسلح word

بررسی آنالیز های پوش اور مودال و جابه جایی محور جهت تخمین ظرفیت قاب‌های دوبعدی بتن مسلح word

بررسی آنالیز های پوش اور مودال و جابه جایی محور جهت تخمین ظرفیت قاب‌های دوبعدی بتن مسلح word

 عنوان صفحه فصل اول۱
نگاهی کلی به روش های آنالیز غیر خطی و مروری بر تحقیقات انجام شده۲
۱-۱-پیشگفتار۲
۱-۲-نگاه کلی به روشهای تحلیل غیر خطی سازه ها۴
۱-۲-۱: مدل سازی۶
۱-۲-۲:مشخصات زمین لرزه۸
۱-۲-۳: گزینه های تحلیل غیر الاستیک۸
۱-۲-۳-۱: تحلیل دینامیکی غیر خطی۹
۱-۲-۳-۲: تحلیل دینامیکی مدل ساده شده به چند درجه آزادی معادل (MDOF)10
۱-۲-۳-۳:تحلیل دینامیکی با مدل ساده شده به یک درجه آزادی معادل (SDOF)10
۱-۲-۳-۴:تحلیل استاتیکی غیرخطی معادل(ENSP)11
۱-۲-۴: تاریخچه روش های استاتیکی…

بررسی آنالیز های پوش اور مودال و جابه جایی محور جهت تخمین ظرفیت قاب‌های دوبعدی بتن مسلح word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *