کاربرد تئوری میدان موثر بر هم کنش های قوی کوارکهای سنگین

کاربرد تئوری میدان موثر بر هم کنش های قوی کوارکهای سنگین

کاربرد تئوری میدان موثر بر هم کنش های قوی کوارکهای سنگین

چکيده در این پایان در مورد بر هم کنش های ضعیف ذرات و پارامتری کردن استاندارد آنها تحقیق کردیم. عملگرهای تا را در بسط عملگرها در واپاشی های ضعیف مورد استفاده قرار دادیم. هامیلتونین موثر ضعیف را در مورد واپاشی های مزون B و مزون K مورد استفاده قرار دادیم. ضرایب ویلسون مربوط به آنها را محاسبه و در مورد چندین واپاشی بکار برده ایم و سپس تئوری موثر کوارک سنگین را مطالعه و حالتهای مختلف را برای مزونهای سنگین کوارک B مورد استفاده قرار…

کاربرد تئوری میدان موثر بر هم کنش های قوی کوارکهای سنگین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *