زبان و ادبیات فارسی

نور و ظلمت از دیدگاه گنوسی و مقایسه و تطبیق آن با مثنوی معنوی

نور و ظلمت از دیدگاه گنوسی و مقایسه و تطبیق آن با مثنوی معنوی

نور و ظلمت از دیدگاه گنوسی و مقایسه و تطبیق آن با مثنوی معنوی فهرست مطالبعنوان صفحه فصل اوّل:کلیات طرح ۱_۱ بیان مسئله. ۲ ۱_۲ هدف تحقیق. ۲ ۱_۳ اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه­های آن. ۳ ۱_۴ سوالات و فرضیه­های

بررسي ساختار طنز در آثار نثر ابوالقاسم حالت

بررسي ساختار طنز در آثار نثر ابوالقاسم حالت

بررسي ساختار طنز در آثار نثر ابوالقاسم حالت چکیده:در این رساله آثار نثر ابوالقاسم حالت از نظر ساختار زبانی و ادبی،موضوعات مطرح شده و ساختار روایی داستان ها مورد بررسی و کنکاش قرار گرفته است. ساختار زبانی و ادبی خاصی

نمود آغازی فعل از ایرانی باستان تا فارسی نو (و بررسی آن در گیلکی)

نمود آغازی فعل از ایرانی باستان تا فارسی نو (و بررسی آن در گیلکی)

نمود آغازی فعل از ایرانی باستان تا فارسی نو (و بررسی آن در گیلکی)  چکیده در این پژوهش نمود آغازی در ایرانی باستان (فارسی باستان و اوستا)، ایرانی میانه (فارسی میانه، پارتی، سغدی)، فارسی نو و گیلکی بررسی شده و

نماد و نمادپردازی در اشعار رضا براهنی

نماد و نمادپردازی در اشعار رضا براهنی

نماد و نمادپردازی در اشعار رضا براهنی چکیدهیکی از جریان­های مهم شعر معاصر، شعر نمادین است. گرایش شاعران معاصر به شعر نمادین دلایل متعددی دارد؛ یکی از آنها خفقان موجود در فضای سیاسی _ اجتماعی کشور و سانسور شدید است.

نقد و بررسي آثار سه تن از نويسندگان جنگ: سيد مهدي شجاعي، احمد دهقان و احمد غلامي

نقد و بررسي آثار سه تن از نويسندگان جنگ: سيد مهدي شجاعي، احمد دهقان و احمد غلامي

نقد و بررسي آثار سه تن از نويسندگان جنگ: سيد مهدي شجاعي، احمد دهقان و احمد غلامي فهرست مطالبعنوان صفحه چکيده… ۱  فصل اول: مقدمه و کليات ۱- کليات. ۳ ۱-۱- مقدمه. ۳ ۱-۲- اهداف تحقيق… ۴ ۱-۳- پيشينه­ي تحقيق…

نمادشناسی حیوانات کلیله و دمنه بر مبنای اساطیر هند و ایران

نمادشناسی حیوانات  کلیله و دمنه بر مبنای اساطیر هند و ایران

نمادشناسی حیوانات کلیله و دمنه بر مبنای اساطیر هند و ایران چکیده: حضور مؤثر حیوانات در حیات آدمی باعث شده که این موجودات ابتدا در حیات اساطیری و سپس به شکل نمادین در خدمت اندیشه­های انسان قرار گیرد. قابل توجه است

نقد جامعه شناختی در دیوان اشعار سید اشرف الدین گیلانی (نسیم شمال)

نقد جامعه شناختی در دیوان اشعار سید اشرف الدین گیلانی (نسیم شمال)

نقد جامعه شناختی در دیوان اشعار سید اشرف الدین گیلانی (نسیم شمال) فهرست مطالب شماره و عنوان مطالب صفحه فصل اول: کلیات پژوهش ۱-۱- مقدمه.. ۱ ۱-۲- بیان مسئله…. ۳ ۱-۳- اهداف کلی تحقیق.. ۵ ۱-۳-۱- سؤالات تحقیق…. ۶ ۱-۳-۱-

مقایسه ی تطبیقی جایگاه زن در اشعار ژاله قائم مقامی با ژاله اصفهانی

مقایسه ی تطبیقی جایگاه زن در اشعار ژاله قائم مقامی با ژاله اصفهانی

مقایسه ی تطبیقی جایگاه زن در اشعار ژاله قائم مقامی با ژاله اصفهانی  چکیده  در این پایان­نامه سعی بر این است تا نگرش زن ژاله قائم­مقامی و ژاله اصفهانی نسبت به زن بررسی گردد. در این پژوهش ابتدا مباحثی به

نقد جامعه شناختي داستانهاي محمود طياري

نقد جامعه شناختي داستانهاي محمود طياري

نقد جامعه شناختي داستانهاي محمود طياري  فهرست مطالب صفحهچكيدة فارسي …. د چكيدة انگليسي .. كليات .. ر مقدمه….۱ فصل اول: شرح احوال محمود طياري … ۴ ۱-۱ ) زندگي … ۵ ۱-۲ ) آثار …… ۵ ۱-۳ ) ويژگي

مقایسه‌ی محتوایی و ساختاری اشعار حافظ شیرازی و مأذون، شاعر دو زبانه (پارسی و ترکی سرا)

مقایسه‌ی محتوایی و ساختاری اشعار حافظ شیرازی و مأذون، شاعر دو زبانه (پارسی و ترکی سرا)

مقایسه‌ی محتوایی و ساختاری اشعار حافظ شیرازی و مأذون، شاعر دو زبانه (پارسی و ترکی سرا)  فهرست مطالب:مقدمه ۲ فصل اول:کلیات ۱- کلیات.. ۴ ۱-۱- اهداف تحقیق ۴ ۱-۲- بیان مسأله ی تحقیق ۴ ۱-۳- پیشینه ی تحقیق ۵ ۱-۴-