سایر رشته های علوم انسانی

دانلود مبانی نظری مطالعه و خواندن برای فصل دوم پایان نامه روانشناسی و علوم تربیتی

دانلود مبانی نظری مطالعه و خواندن برای فصل دوم پایان نامه روانشناسی و علوم تربیتی

دانلود مبانی نظری مطالعه و خواندن برای فصل دوم پایان نامه روانشناسی و علوم تربیتی دانلود مبانی نظری مطالعه و خواندن برای فصل دوم پایان نامه روانشناسی و علوم تربیتی… جزئیات بیشتر / دانلود

پرسشنامه سلامت سازمانی (OHI)

پرسشنامه  سلامت سازمانی (OHI)

پرسشنامه سلامت سازمانی (OHI) پرسشنامه سنجش سلامت سازمانی (OHI) هوی و همکاران (۱۹۹۶) دارای دو بخش مشخصات فردی و سوالات اصلی است. این پرسشنامه در بخش سوالات اصلی دارای ۴۴سوال است. در قالب ورد ۲۰۰۳ ارائه شده است و روایی

پرسشنامه رهبری مبتنی بر ارزش

پرسشنامه رهبری مبتنی بر ارزش

پرسشنامه رهبری مبتنی بر ارزش برای سنجش مولفه های رهبری مبتنی بر ارزش از پرسشنامه اجتهادی و شاه طالبی (۱۳۸۷) استفاده شد، آنان در بین جامعه کارکنان در دانشگاههای اصفهان به بررسی رهبری مبتنی بر ارزش و مولفه­های آن همت

پرسشنامه بی تفاوتی سازمانی

پرسشنامه بی تفاوتی سازمانی

پرسشنامه بی تفاوتی سازمانی پرسشنامه بی‌تفاوتی سازمانی توسط سالاریه و دیگران تدوین شده است که با مقیاس پنج‌درجه‌ای لیکرت (کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم) نمره‌گذاری می‌شود. پرسشنامه موردنظر ۳۳ گویه دارد و پنج بعد بی تفاوتی سازمانی را بررسی می‌کند.۱-

پرسشنامه سکوت سازمانی واكولا و بورادوس (۲۰۰۵)

پرسشنامه سکوت سازمانی واكولا و بورادوس (۲۰۰۵)

پرسشنامه سکوت سازمانی واكولا و بورادوس (۲۰۰۵) این پرسشنامه ۱۳ گویه دارد و در قالب WORD ارائه شده است. سوالات نیز در طیف لیکرت ۵ درجه ای ارائه شده است و شناسنامه و روایی و پایایی دارد.در این پرسشنامه براي

پرسشنامه سکوت سازمانی

پرسشنامه سکوت سازمانی

پرسشنامه سکوت سازمانی پرسشنامه سکوت سازمانی توسط ماریا وکلا و بوراداس دیمیتریس (۲۰۰۵) طراحی شده است. این پرسشنامه دارای ۲۳ سؤال که با مقیاس پنج‌درجه‌ای لیکرت (کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم) نمره‌گذاری می‌شود. و دارای پنج مؤلفه شامل؛ ۱- نگرش

پرسشنامه استاندارد بهره وری مدیران عسکر پور خوشدل (۱۳۸۹)

پرسشنامه استاندارد بهره وری مدیران عسکر پور خوشدل (۱۳۸۹)

پرسشنامه استاندارد بهره وری مدیران عسکر پور خوشدل (۱۳۸۹) این پرسشنامه در قالب word ارائه شده است و ۲۵ سوال دارد و در طیف لیکرت ۵ درجه ای طراحی شده است. روایی و پایایی و شیوه نمره گذاری دارد و

دانلود مبانی نظری مهارت های مقابله ای برای فصل دوم پایان نامه روانشناسی

دانلود مبانی نظری مهارت های مقابله ای برای فصل دوم پایان نامه روانشناسی

دانلود مبانی نظری مهارت های مقابله ای برای فصل دوم پایان نامه روانشناسی دانلود مبانی نظری مهارت های مقابله ای برای فصل دوم پایان نامه روانشناسی… جزئیات بیشتر / دانلود

دانلود مبانی نظری حمایت اجتماعی برای فصل دوم پایان نامه روانشناسی

دانلود مبانی نظری حمایت اجتماعی برای فصل دوم پایان نامه روانشناسی

دانلود مبانی نظری حمایت اجتماعی برای فصل دوم پایان نامه روانشناسی دانلود مبانی نظری حمایت اجتماعی برای فصل دوم پایان نامه روانشناسی… جزئیات بیشتر / دانلود