فلسفه

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فلسفه و حکمت اسلامی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فلسفه و حکمت اسلامی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فلسفه و حکمت اسلامی  چکیده با توجه به اهمیت فلسفه فلوطین به عنوان متفکری مبدع و بسیار تأثیرگذار بر فلسفه­های پس از خود، بالاخص فلسفه اسلامی، این رساله در پی آن است که ترجمه­ای روان

تحوّل اخلاق باور ديني در تعامل با معرفت‌شناسي فضيلت‌گرايانه‌ي زگزبسكي

تحوّل اخلاق باور ديني در تعامل با معرفت‌شناسي فضيلت‌گرايانه‌ي زگزبسكي

تحوّل اخلاق باور ديني در تعامل با معرفت‌شناسي فضيلت‌گرايانه‌ي زگزبسكي فهرست   چكيده/ ۱ مقدمه/ ۲ فصل اول: معرفت‌شناسي باور ديني: تمهيدات/ ۱۰ ۱-۱٫ معرفت‌شناسي باور/ ۱۱ ۱-۲٫ درون‌گرايي و برون‌گرايي/ ۱۴ ۱-۳٫ معرفت‌شناسي باور ديني: قرينه‌گرايي و معرفت‌شناسي اصلاح‌شده/ ۲۱

مبنا و لوازم فلسفی آثار حاضرآمادۀ مارسل دوشان-آزاده سید صالحی

مبنا و لوازم فلسفی آثار حاضرآمادۀ مارسل دوشان-آزاده سید صالحی

مبنا و لوازم فلسفی آثار حاضرآمادۀ مارسل دوشان-آزاده سید صالحی  چکیده   در این پایان نامه سعی شده است با توجه به اهمیت آثار حاضرآماده­ی مارسل دوشان در زمینه­ی هنر و فلسفه­ی هنر، به بررسی تحلیلی رویکردهای نظری حائز اهمیت

معقوليت و لوازم ديني آن از ديدگاه ابن‌سينا و ويتگنشتاين

معقوليت و لوازم ديني آن از ديدگاه ابن‌سينا و ويتگنشتاين

معقوليت و لوازم ديني آن از ديدگاه ابن‌سينا و ويتگنشتاين چکيدهديدگاه‌هاي فلسفي ويتگنشتاين متأخر با توجه به مباني، پيش‌فرضها و لوازم ديني آنها در نهايت به اين نکته منجر مي‌شود که گزاره‌هاي ديني با گزاره‌هاي علمي و تاريخي تفاوت دارند

قلمروهای عدالت و ربط و نسبت آن¬ها با یکدیگر در اندیشه امام علی

قلمروهای عدالت و ربط و نسبت آن¬ها با یکدیگر در اندیشه امام علی

قلمروهای عدالت و ربط و نسبت آن¬ها با یکدیگر در اندیشه امام علی    چکیده عدالت از پربسامدترین مفاهیم دانش اخلاق است. یکی از مباحث اساسی در حوزه عدالت بازشناسی گستره­ و نسبت قلمروهای آن با یکدیگر است. از دیگر

غرور در اخلاق؛ گزارش تحلیلی آراء فیلسوفان اسلامی و غربی

غرور در اخلاق؛ گزارش تحلیلی آراء فیلسوفان اسلامی و غربی

غرور در اخلاق؛ گزارش تحلیلی آراء فیلسوفان اسلامی و غربی چکیده:برخی ویژگی‌های اخلاقی وجود دارد که هم جنبه مثبت دارند و هم جنبه منفی. یکی از این ویژگی‌ها غرور است. غرور از نظر فیلسوفان اسلامی، اغلب به عنوان رذیلت اخلاقی

شرح داگلاس برنام بر چهار دقیقه کانت در باب امر زیبا و والا WORD

شرح داگلاس برنام بر چهار دقیقه کانت در باب امر زیبا و والا WORD

شرح داگلاس برنام بر چهار دقیقه کانت در باب امر زیبا و والا WORD   چکیده شرح برنام بر نقد سوم کانت شرحی روان و خواندنی است که با مقدمه ای مبسوط درباره دوره پدید آمدن آن و آبشخورهای فکری کانت

سیر تحول معنای «اراده » از کانت تا نیچه با تاکید بر فیشته و شوپنهاورWORD

سیر تحول معنای «اراده » از کانت تا نیچه با تاکید بر فیشته و شوپنهاورWORD

سیر تحول معنای «اراده » از کانت تا نیچه با تاکید بر فیشته و شوپنهاورWORD چکیده الف. موضوع و طرح مسئله (اهمیت موضوع و هدف): موضوع این پایان نامه در باب معنای «اراده » از نظر دو فیلسوف تاثیر گذار

دفاع از نقد اخلاقی هنر با تکیه بر آراء نوئل کَرول

دفاع از نقد اخلاقی هنر با تکیه بر آراء نوئل کَرول

دفاع از نقد اخلاقی هنر با تکیه بر آراء نوئل کَرول چکیده:مسأله‌ی اصلیِ این تحقیق همانا ”دفاع از نقد اخلاقی هنر“ است. به دیگرسخن، مسأله و پرسشی که این تحقیق در مقام پِیجوییِ آن برمی‌آید عبارت است از اینکه آیا