زبان خارجه

کتاب مکالمات روزمره ترکی به فارسی با تلفظ

کتاب مکالمات روزمره ترکی به فارسی با تلفظ

کتاب مکالمات روزمره ترکی به فارسی با تلفظ  کتاب مکالمات روزمره ترکی به فارسی با تلفظ کتاب مکالمات روزمره ی ترکی به فارسی اولین کتاب آموزشی و راهنمای سفر به کشورهای روسی زبان می باشد که تابه حال در ایران

کتاب مکالمات روزمره ترکی به فارسی با تلفظ

کتاب مکالمات روزمره ترکی به فارسی با تلفظ

کتاب مکالمات روزمره ترکی به فارسی با تلفظ  کتاب مکالمات روزمره ترکی به فارسی با تلفظ کتاب مکالمات روزمره ی ترکی به فارسی اولین کتاب آموزشی و راهنمای سفر به کشورهای روسی زبان می باشد که تابه حال در ایران

کتاب مکالمات ترکی استانبولی به فارسی

کتاب مکالمات ترکی استانبولی به فارسی

کتاب مکالمات ترکی استانبولی به فارسی مکالمات روزمره ترکی استانبولی به انضمام راهنما و مطالبی درباره کشور ترکیه، کتابی آموزشی (آموزش جملات، اصطلاحات، مکالمات و لغات ضروری و پرکاربرد) زبان ترکی استانبولی میباشد. . با تلفظ فارسی . به همراه

کتاب مکالمات ترکی استانبولی به فارسی

کتاب مکالمات ترکی استانبولی به فارسی

کتاب مکالمات ترکی استانبولی به فارسی مکالمات روزمره ترکی استانبولی به انضمام راهنما و مطالبی درباره کشور ترکیه، کتابی آموزشی (آموزش جملات، اصطلاحات، مکالمات و لغات ضروری و پرکاربرد) زبان ترکی استانبولی میباشد. . با تلفظ فارسی . به همراه

آموزش مبتدی زبان چینی-مجموعه ۳ کتاب مصور

آموزش مبتدی زبان چینی-مجموعه ۳ کتاب مصور

آموزش مبتدی زبان چینی-مجموعه ۳ کتاب مصور آموزش زبان چینی سطح مقدماتیبهترین و آسانترین روش های یادگیری زبان چینی مجموعه ۳ کتاب مصور برای آموزش مبتدی زبان چینی مناسب برای کسانی که تازه شروع به یادگیری زبان چینی کرده اند.

آموزش مبتدی زبان چینی-مجموعه ۳ کتاب مصور

آموزش مبتدی زبان چینی-مجموعه ۳ کتاب مصور

آموزش مبتدی زبان چینی-مجموعه ۳ کتاب مصور آموزش زبان چینی سطح مقدماتیبهترین و آسانترین روش های یادگیری زبان چینی مجموعه ۳ کتاب مصور برای آموزش مبتدی زبان چینی مناسب برای کسانی که تازه شروع به یادگیری زبان چینی کرده اند.

کتاب آموزش زبان هلندی برای فارسی زبانان به علاوه ۱۰۰۰ لغت پرکاربرد هلندی با ترجمه فارسی

کتاب آموزش زبان هلندی برای فارسی زبانان به علاوه ۱۰۰۰ لغت پرکاربرد هلندی با ترجمه فارسی

کتاب آموزش زبان هلندی برای فارسی زبانان به علاوه ۱۰۰۰ لغت پرکاربرد هلندی با ترجمه فارسی این کتاب، دستور زبان هلندی را به فارسی ساده به شما می آموزد. از این کتاب کمک بگیرید و دانش زبان خود را بالا

کتاب آموزش زبان هلندی برای فارسی زبانان به علاوه ۱۰۰۰ لغت پرکاربرد هلندی با ترجمه فارسی

کتاب آموزش زبان هلندی برای فارسی زبانان به علاوه ۱۰۰۰ لغت پرکاربرد هلندی با ترجمه فارسی

کتاب آموزش زبان هلندی برای فارسی زبانان به علاوه ۱۰۰۰ لغت پرکاربرد هلندی با ترجمه فارسی این کتاب، دستور زبان هلندی را به فارسی ساده به شما می آموزد. از این کتاب کمک بگیرید و دانش زبان خود را بالا